מתי ניתן לבצע סגירת תיק בהוצאה לפועל?

תוכן עניינים
מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם

תקנות ההוצאה לפועל מפרטות את המצבים בהם ניתן לסגור את התיק שנפתח לחייב. סגירת התיק פירושה ביטול כל ההליכים, הסרת העיקולים וביטול הרישומים. מצבו של חייב מזונות מעט שונה. במאמר זה נתייחס למצבים בהם סגירת תיק היא אפשרית

 

מיהו זוכה ומיהו חייב?

אדם שברשותו פסק דין, שטר חוב, המחאה או חוזה המחייב צד אחר לשלם לו או לבצע את מה שהוא מחויב על פי החוק הוא הזוכה. לעומת זאת חייב הוא צד שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בעקבות פסק דין או חיוב שדינו זהה לפסק דין (המחאות, חוזה, שטר משכון וכו') ומחייב אותו לשלם או לפעול על פי החוק.

בהליכי הוצאה לפועל, רשם הוא הסמכות השיפוטית המגיב לבקשות הלקוח באמצעות החלטותיו. באתרים כמו https://www.yml-law.co.il ניתן למצוא מידע מפורט על ההליכים בהוצאה לפועל והתנאים לסגירת תיקים.

 

תקנות ההוצאה לפועל

תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם 1979, המסדירות את אופן פעולתן של לשכות ההוצאה לפועל, קובעות בסעיף 126 את התנאים לסגירת תיק: "(א) ביקש הזוכה את סגירתו של התיק, ייסגר התיק" (ב) פרע החייב את מלוא החוב הפסוק, ייסגר התיק רק לאחר שתישלח הודעה על כך לזוכה ולאחר שחלפו שלושים ימים ממשלוח הודעה זו.

(ג) שולם החוב בתיק ונותרה יתרה לתשלום של פחות מ-100 שקלים חדשים, ייסגר התיק כאמור בתקנת משנה (ב); תקנת משנה זו לא תחול על תיקי מזונות".

 

שנתיים של חוסר מעש

על פי סעיף (ד) "עברו שנתיים מיום שנעשה הליך בהוצאה לפועל ולא נקט הזוכה בהליך נוסף באותו תיק יחולו הוראות אלה:

 (1) רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הודעה לזוכה לבוא ולתת טעם מדוע לא ייסגר התיק;

(2) לא נתן הזוכה כל טעם, בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה או פרק זמן ארוך יותר שנקבע בהודעה, ייסגר התיק;

(3) האמור בתקנת משנה זו לא יפגע בזכותו של הזוכה להגיש בקשה לפתיחה מחדש של תיק סגור;

(4) בוער התיק לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בית משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986, רשאי הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע החוב בתיק שבוער, לבקשה יצורף גם חשבון מעודכן ומפורט של יתרת חובו של החייב לרבות פירוט התשלומים שביצע החייב או מי מטעמו על חשבון החוב, חתום בידי הזוכה או בא כוחו".

 

משמעות סגירת התיק

סעיף (ה) מבהיר כי מרגע סגירת התיק "יופסקו ויבוטלו כל ההליכים שהוחל בהם, יוסרו העיקולים שנשארו ויבוטל כל רישום או מינוי בשל החוב". עם זאת כאשר מדובר בתשלום מזונות, התיק לא ייסגר גם לאחר שהחייב שילם את חובו כל עוד יש לו מזונות לתשלום גם בעתיד.

 

ליווי של איש מקצוע

הליכי הוצאה לפועל אינם חוויה נעימה וככול שהחוב של החייב גדול יותר מצבו בעייתי יותר. לכן גם בעת מצוקה כספית מומלץ להיעזר בסיוע משפטי של מומחים למחיקת חובות, קרי עורכי דין לפשיטת רגל וחדלות פרעון. סיוע זה יסייע לחייבים להשתקם כלכלית.

עורכי דין

איך לסלק משכנתא בצורה חכמה ומהירה
איך לסלק משכנתא בצורה חכמה ומהירה?

כאשר מגיע הזמן לפרוע את המשכנתא ולשלם את מלוא הסכום, רבים שואפים לעשות זאת בצורה החכמה והמהירה ביותר. תהליך סילוק המשכנתא כולל מספר היבטים שיש לקחת בחשבון על מנת למנוע טעויות ולהבטיח את השימוש היעיל ביותר בכסף. יש מספר גישות ואסטרטגיות שניתן לאמץ על מנת להגיע למטרה זו   תכנון יסודי ומסודר אחד מהשלבים החשובים ביותר הוא לתכנן את סילוק המשכנתא בצורה יסודית ומסודרת. יש להתחיל בבחינה מעמיקה של התנאים הנוכחיים של המשכנתא, כולל שיעור הריבית, יתרת הקרן והתשלומים החודשיים. מומלץ להכין תוכנית כלכלית שתפרט את המקורות הכספיים שיכולים לשמש לפירעון מוקדם של המשכנתא. מקורות אלו עשויים לכלול חסכונות, השקעות, כספים מהלוואות או אפילו כספי ירושה.   בדיקה לגבי עמלת פירעון מוקדם בשלב הבא, יש לבדוק אם ישנה עמלת פירעון מוקדם על סילוק משכנתא. בחלק מהמקרים, הבנק עשוי לגבות עמלה על סילוק מוקדם של המשכנתא, ולכן יש לוודא מה גובה העמלה והאם היא מצדיקה את הפירעון המוקדם.

קרא עוד >>