האם מגיע לי החזר מס בתור שכיר

תוכן עניינים
מצאתם את מה שחיפשתם? שתפו בקליק
כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם

אני עובד שכיר- האם אני זכאי להחזרי מס? מה התהליך הנדרש כדי לקבל את ההחזרים ומתי תקבלו אותם?

איך מנוכה לי מס הכנסה מהמשכורת?

גובה מס ההכנסה אותו נדרש עובד לשלם מחושב לפי צפי שכר שנתי– כלומר, סך ההכנסות בשנת המס. המס עצמו, לעומת זאת, מנוכה מדי חודש ומופיע בתלוש השכר החודשי. מכיוון שהמס מנוכה על פי חישוב משוער, ובפועל מצב העובד יכול להשתנות במהלך שנת המס, ייתכנו פערים בין הסכום שהעובד שילם בפועל לבין הסכום שהוא נדרש לשלם לאחר חישוב ההקלות וההטבות המגיעות לו. גם עצמאיים משלמים מס הכנסה על פי הכנסה שנתית משוערת.

אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

מתי מנוכה סכום יותר גבוה של מס הכנסה מהנדרש?

כאשר עובד לא הגיש את הבקשות להקלות במס המגיעות לו בדמות נקודות זיכוי (לדוגמה- בגין תשלומי מזונות, סיום לימודים, שחרור וכד'), הוא ישלם יותר מס מאשר הוא נדרש ויהיה זכאי להחזר מס על הפער.

בנוסף, אם שכיר מועסק בכמה מקומות עבודה ובעל כמה מקורות הכנסה ולא ערך תיאום מס- הוא משלם, ככל הנראה, סכום גבוה יותר מהנדרש. על-ידי ביצוע תיאום מס יוכל העובד לדעת כמה מס עליו לשלם לפי חוק ולדרוש החזר  על הפער.

 

הגשת בקשה להחזר מס

את הבקשה להחזר מס ניתן להגיש רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.

לרוב, בקשת ההחזר ייעשה לקראת חודש אפריל, יחד עם הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה המתקבלים לרוב בחודש זה (אישורים מתאימים, טפסים מהבנק וכיו"ב).

את הבקשה, בצירוף כלל הטפסים, יש להגיש באופן ידני בלשכת פקיד השומה אליה העובד משתייך (בבדיקה מהירה באתר רשות המסים ניתן לבדוק את הלשכה הרלוונטית).

שכירים ימלאו טופס 135 יחד עם המסמכים הרלוונטיים, דוגמת טופס 106 וטפסים נוספים המעידים על הזכאות להקלה במס בשנה המדוברת.
עצמאיים יגישו טופס 1301 בצירוף האישורים הנדרשים.

חשוב לציין- הבקשה תקפה לשנה אחת. לכן, לשנים שונות יש להגיש בקשות נפרדות.

לעתים, הטפסים והבירוקרטיה מונעים מאיתנו לממש את זכויותינו. צריכים עזרה? היכנסו לאת hagana.co.il.

 

תשלום החזר המס

במידה והבקשה אושרה, החזר המס יבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובד.
לשכירים, החזר המס צפוי להתקבל בתוך שנה מיום הגשת הבקשה, או בתוך שנתיים מסוף השנה עליה הוגשה הבקשה- המועד המאוחר ביניהם.

לאדם המחויב בהגשת דו"ח, ההחזר יתקבל תוך 90 יום מקבלת הדו"ח או ב31 ביולי בשנת המס שאחרי שנת המס עליה הוגש הדו"ח- המועד המאוחר ביניהם.

לסכום ההחזר מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

החזרי מס לשכירים